Cabe konstruerar slip-, fals- och borrmaskiner med spetsteknik och FANUC CNC-styrsystem.

Uppgift: Utrusta maskinerna med drivsystem och numerisk styrning som uppfyller de höga kraven på tillförlitlighet, precision och programmerbarhet som krävs för komplexiteten i de nyinförda innovativa processerna och som inte kan uppnås med hjälp av traditionella elektroniska styrsystem.

Lösning: Tack vare samarbetet med FANUC har styrsystemlösningar baserade på Oi Mate-MODEL D och Oi-MODEL D studerats, för att möjliggöra programmering och optimalt utförande av de mest komplexa processerna.

Resultat: Tack vare den avancerade nivån på styrsystemen kan våra maskiner nu utföra innovativ bearbetning som kräver simultana rörelser och interpolering av axlarna med hög precision. De är dessutom mycket användarvänliga och lätta att programmera. 

Falsmaskiner – banbrytande processer.

År 2004 anslöt sig det historiska företaget Cabe till BR1-gruppen som är världsledande inom mekanisk bearbetning. Med förnyad entusiasm blev varumärket ett mer omfattande och mer stimulerande företag, både kulturellt och teknologiskt. Produktsortimentet utökades i samband med införandet av borstlös teknik med elektroniskt styrsystem och de första falsmaskinerna med fyra styrda axlar lanserades på marknaden.

För att förbättra maskinernas kvalitet och prestanda utforskar Cabe ständigt nya och innovativa lösningar. När gränserna för traditionella system uppnåddes utnyttjades de tekniska förbättringarna maximalt i de senaste ST4-modellerna som är utrustade med FANUC-styrsystem och -motorer. Traditionella stång- och vevsystem för verktygshantering har ersatts av servostyrda linjära axlar som garanterar en konstant skärhastighet och som optimerar verktygets hållbarhet. De fyra axlarna (tre linjära och en roterande) drivs av borstlösa motorer och ger garanterat ojämförbar precision. Även vid interpoleringsrörelser. Banbrytande teknik för att uppnå överlägsen prestanda och ny unik bearbetning såsom koniska och spiralformade falsar (som uppnås genom interpolering av två axlar), dolda falsar utan urladdningshål (med urladdningsstigning upp till 45 grader, som är omöjlig med andra falsmaskiner) Maag-skärningsmetod, enkla eller dubbla trapetsformade falsar, hexagoner och fyrkanter.

Programvaran är utformad för att ge användaren vägledning vid inställning av maskinen. Tack vare de anpassade sidorna genereras parametriserade ISO-program som är till hjälp för operatören och som minskar behovet av långa utbildningsperioder, även för mycket komplexa arbeten. Det virtuella verktygsbytessystemet, VCT (Virtual Tool Change system) möjliggör två processer i sekvens med olika verktyg, utan att maskinen behöver stoppas före verktygsbytet. Alla bearbetningselement (verktyg, original, cykler bestående av köade processer) sparas i organiserade bibliotek inuti styrsystemet och säkerställer snabb installation av maskinen.

 

Slipningsmaskiner – unik bearbetning.

År 2013 anslöt sig det historiska italienska företaget Nesi, som är specialiserat på konstruktion av slipningsmaskiner, till gruppen. Den nya serien slipningsmaskiner, vars samtliga komponenter har optimerats och fått en helt ny design, är utrustad med FANUC-styrsystem. För konfigurationer utan interpolariserade axlar används Oi-Mate-MODEL D. Modellerna som utför rörelser med hjälp av interpolariserade axlar, vilket krävs för komplexa geometriska former, är försedda med Oi-MODEL D med pekskärm.

Den senaste SMART PRO 500-modellen är den bästa i serien och har fyra interpolariserade, kontrollerade axlar. Den här maskinen är resultatet av ett specialdesignprojekt som utfördes av ingenjörer på Cabe, som tack vare den här modellen har omdefinierat de historiska standarderna för Nesi-maskiner.  Den nya slipningsmaskinen kännetecknas av borstlösa motorer (axklarna X, Y och Z) och vridmoment (axel A) för driftdynamik på toppnivå och högprecisionsplacering. Den längsgående axeln (arbetsbordet) och den tvärgående axeln (vagnstödshuvudet) körs på spår med hjälp av rullningsfriktion, medan de linjära axlarna uppnår maximal noggrannhet tack vare förladdade och korrigerade återcirkulerande kulskruvar.  Den här maskinen som automatiskt slipar fräsnings-, gängskärnings-, brotschnings-, försänknings- och svarvningsverktyg och som dessutom kan slipa både invändiga och utvändiga cylindriska ytor ger en fantastisk skärningsprecision och flexibel användning. Tack vare den dedikerade programvaran som utvecklats i samarbete med FANUC utförs slipning av komplexa geometriska former (t.ex. fräsar eller cylindriska, koniska eller spiralformade fräsvinklar) automatiskt på enklast möjliga sätt. I likhet med i falsmaskiner sparas alla element (slipningsmaskiner, original) och bearbetningssekvenser i NC och kan enkelt användas igen. Även nya arbeten, baserade på kundspecifika krav, kan läggas till direkt tack vare modulariteten i användargränssnittets utformning och implementering.

 

Borrningsmaskiner – spetsteknik.

År 2014 anslöt sig Manaca till gruppen. Tack vare företaget utökades Cabe med ett komplett sortiment av elektromekaniska och hydrauliska borrningsmaskiner med fasta eller rörliga bord. Hela sortimentet kännetecknas av hög kvalitet och innovativa produkter och har i dagsläget kontrollerats av Cabes designteam.

I synnerhet när det gäller elektromekaniska maskiner har omarbetningsprocessen lett till installation av FANUC-motorer och -styrsystem. Ett beslut som säkerställer ett antal nyckelfaktorer såsom: förbättrad dynamik som garanterar minimering av driftstopp, en enhetlig borrningshastighet, avläsning av positionen för det arbetsstycke som bearbetas och punktlig kontroll av borrningsbrott med hjälp av varningströsklar och larm. Styrsystemet som används, Oi-MODEL D med pekskärm, garanterar mångsidighet och användarvänlighet. Den driftlogik som utvecklats representerar äkta innovation inom borrningsmaskinssektorn: den "självlärande" funktionen möjliggör minneslagring av viktiga arbetspositioner under verktygsbytesfasen och minskar datainmatningstiden och efterföljande risker för fel avsevärt.

Korrekt dimensionering av en borrningsmaskin kännetecknas av omfattande anpassning med utgångspunkt från kundens specifika krav: först utförs en ytterst noggrann analys av egenskaperna hos det arbetsstycke som ska borras och av vilka borr som ska användas och därefter definieras en eller flera arbetscykler. Arbetscyklerna måste utföras med samma enhetlighet och precision och utan att överbelasta motorn. Av den här anledningen representerar FANUCs sortiment av borstlösa motorer en enorm fördel när det gäller flexibilitet och omfattning.

 

Skräddarsydda maskiner och programvaror.

Eftersom Cabe-gruppen vill växa, skaffa nya kunskaper och hela tiden överträffa sina egna gränser har den utsett ett specialistteam som kan tolka de mest komplexa ritningarna, identifiera den lämpligaste lösningen och ge kunden support under hela beslutsfattandeprocessen.

Valet av driv- och styrsystem från FANUC i kombination med utveckling av en intern IT-avdelning fortsätter att utgöra ett exceptionellt stöd när det gäller kvalitet och tillförlitlighet för kunderna. Det är även avgörande för realiseringen av gruppens projekt och fortlöpande innovationer, vilket är Cabes absolut största fördel.