Brittiska Askew & Barrett, som förädlar baljväxter, installerar en pallfyllnings-ROBOT från FANUC och ökar produktiviteten med 15–20 %

Uppgift: Förbättra produktiviteten i ett manuellt pallfyllningssystem som involverade relativt tunga pappers- och polypropensäckar, och som arbetade dygnet runt, sex dagar i veckan när det är mycket att göra. Lösningen behövde vara fullständigt automatiserad för att kunna eliminera de hälso- och säkerhetsrisker som är kopplade till manuell pallfyllning.

Lösning: Konstruera en fullständigt automatiserad packnings- och pallfyllningslinje där en FANUC M410iC/185-pallfyllningsrobot är stommen. ROBOTENS höga cykelhastighet och nyttolast på 185 kg gjorde den perfekt för Askew & Barretts behov.

Resultat: M410iC/185 har ökat hastigheten på pallfyllningen till 10 säckar per minut, vilket har gjort att företaget kan korta arbetsveckan från sex till fem dagar utan att behöva säga upp personal. Personalen har istället fått nya arbetsuppgifter som är mindre krävande. Sättet som säckarna staplas på är mer konsekvent, vilket ger mycket säkrare förvaring i magasinet och gör dem enklare att lasta i containrar.


FÖRSTA FANUC M410iC/185-ROBOTEN PÅ FÄLTET HOS ASKEW & BARRETT

Den första FANUC M410iC/185, som är en universalpallfyllningsrobot, har installerats i Storbritannien hos Askew & Barrett, ett företag som förädlar baljväxter. Roboten har ökat produktiviteten med 15–20 % och eliminerat en potentiell hälso- och säkerhetsrisk genom att automatisera ett manuellt pallfyllningsarbete.

Askew & Barrett hämtar baljväxter från framstående lantbruk och sorterar, tvättar och klassificerar dem vid förädlingsanläggningen i Wisbech, Cambridgeshire. Baljväxterna läggs i papperssäckar à 12,5 kg eller 25 kg och säckar av vävd polypropen à 25 kg, innan de ställs på pallar och transporteras till matproducenter och återförsäljare runt om i världen.

Innan de undersökte den nya generationen av FANUCs pallfyllningsrobotar använde Askew & Barrett mänsklig arbetskraft för att lasta säckarna på pallarna. Problemet var att Askew & Barrett under perioder då det var mycket att göra behövde hålla arbetet igång dygnet runt, 6 dagar i veckan. Även om arbetsdagen delades in i två 12-timmars skift eller tre 8-timmars skift, var det fortfarande ett fysiskt krävande arbete och företaget ville inte utsätta sin personal för denna typ av manuell hantering.

Askew & Barret engagerade Pacepacker Services, FANUCs pallfyllningsintegrerare, för att konstruera en fullständigt automatisk packnings- och pallfyllningslinje som skulle minska den manuella hanteringen och öka produktiviteten. För själva pallfyllningen specificerade Pacepacker FANUCs nya M410iC/185, som är den första i en ny generation av japantillverkade pallfyllningsrobotar. Den kombinerar FANUCs bevisade tillförlitlighet på 99,99 % med påtagliga förbättringar av prestanda, som gör att användare inom en rad olika branscher snabbare kan utföra pallfyllning med tyngre laster och stapla pallarna högre.

FANUC rekommenderade den här modellen med tanke på dess snabba cykelhastighet – 1 700 cykler per minut – och dess nyttolast på 185 kg. Den här kombinationen resulterar i ökad produktivitet och en mer effektiv pallfyllning av tunga nyttolaster. 

 

“När M410iC/185 konstruerades utnyttjade FANUCs ingenjörer de senaste framstegen inom servomotorer och -drivsystem för att designa en robotarm som helt enkelt är bäst på allt: hastighet, nyttolast, energieffektivitet och räckvidd. Vi är helt säkra på att den här roboten kommer att fortsätta att överträffa Askew & Barretts förväntningar och visa sig vara fullständigt tillförlitlig under flera år framöver’, säger Paul Wilkinson, affärsutvecklare på Pacepacker Services. .

Roboten installerades i en konfiguration med dubbla celler för maximal prestanda, och det är här som M410iC/185:s kompakta format på 610 x 806 mm och utökade räckvidd kommer in i leken. I en konfiguration med dubbla celler är roboten placerad så att den kan svänga runt mellan två separata pallastningslägen. Det innebär att så snart som roboten är klart med pallfyllningen av en stapel påbörjar den fyllningen av cellens andra pall.

“Det här är en extremt tidsbesparande konfiguration eftersom roboten ständigt är i arbete. Den kan börja lasta en ny pall medan den fyllda pallen transporteras till leveransområdet. M410iC/185 är perfekt för installationer med dubbla celler, eftersom den kräver så litet utrymme och har en räckvidd på 2,4 m vilket är högre än någon annan robot i sin klass. Det gör att den enkelt kan arbeta med två celler” , förklarar Darren Whittall, teknikchef på FANUC i Storbritannien.

M410iC/185, som installerades i februari i år, har ökat hastigheten på pallfyllningen till 10 säckar per minut, vilket har gjort att företaget kan korta arbetsveckan från sex till fem dagar utan att behöva säga upp personal. Personalen har istället fått nya arbetsuppgifter som är mindre krävande. Chris säger även att sättet som säckarna staplas på är mer konsekvent, vilket ger mycket “säkrare förvaring i vårt magasin och gör dem enklare att lasta i containrar”.Använda FANUC-produkter