AGI använder robotar i formsprutningsceller för att öka produktiviteten 

Uppgift: Att implementera en smart robotlösning för att montera och lägga till insatser i en mängd olika formsprutade hybriddelar i plast och metall.

Lösning:
Att skapa en cell med mångsidiga FANUC M-1-robotar, både fristående och i kombination med kartesiska robotar. De är utrustade med iRVision och kan känna igen och placera delar med extremt hög noggrannhetsgrad.

Resultat: Ekonomisk och flexibel cellkonstruktion. Optimal montering och igenkänning av insatser och ökad konkurrenskraft för kunden. Kort sammanfattning av företagets historia

Familjeföretaget startade sin verksamhet i import- och exportbranschen år 1915. Eftersom de var medvetna om vikten av ny industriteknik tog de med sig vad vi tror var den första gjutningsmaskinen för plastformsprutning till Portugal så tidigt som på 1930-talet. I och med det så påbörjade företaget det som är deras huvudaktivitet i dag, nämligen att leverera hela utbudet av material och maskiner till plastindustrin. Med den nuvarande fjärde generationen så fortsätter företagskulturen karakteriserad av dynamik och innovation. I och med den så säkerställs konkurrenskraften för kunderna och både flexibla och ekonomiska lösningar integreras som ett verktyg för att införliva sina leverantörers teknik och innovationer. Relationen med FANUC startade 2006 och medförde innovationer på marknaden. Dessutom fanns det nästan inga japanska formsprutare vid den tidpunkten. I dag är företaget verksamt i Portugal och sedan nyligen även i Spanien med det lokala kommersiella stödet från sin partner GUZMAN GLOBAL. Även det är ett företag med starka traditioner inom plastindustrin, alltid med en viktig innovationskomponent och närhet till kunden.

Vad är ditt ansvar på företaget?
Sett ur verksamhetsperspektiv är jag ansvarig för vår maskinverksamhet. Jag måste se till att vi har en grupp klienter som låter oss säkerställa den konkurrenskraft som våra kunder letar efter. Jag ska se till att vi kommunicerar på rätt sätt med kunderna. Slutligen ska jag erbjuda kunderna som anförtror oss med sin order ett dynamiskt team som levererar produkten till dem, installerar den, monterar den och ser till att de får hjälp efter försäljningen.

Vilka typer av lösningar har du utvecklat tillsammans med FANUC-produkterna?

ROBOSHOT var vår första FANUC-produkt som gav oss fantastiska resultat med varje krävande VIP-kund. Detta bekräftar att vi är på rätt spår. Den direkta visionintegrationen i roboten låter oss utveckla avancerade applikationer på ett mycket enkelt sätt med optimal utveckling. I plastindustrin finns det en ökad produktion av hybridplast-/metalldelar, där robotarna med integrerad vision är ett perfekt verktyg för att se och hantera insatserna.

Hur skulle du utvärdera din kontakt med personalen på FANUC Iberia?

Mycket viktigt när de är väldigt nära och låter oss utveckla dessa verktyg på ett snabbt och effektivt sätt. I vår bransch är vi välbekanta med omgivningen och vad våra kunder behöver. FANUC Iberia hjälper oss att på ett effektivt sätt anpassa verktygen till processerna för att kunna nå det vi letar efter åt våra kunder. En annan viktig aspekt av stöd är nivån på publicitet och kommunikation, där FANUC Iberia hjälper oss att överföra till kunder vilken potential de kan nå med FANUC-produkterna. Det här är mycket viktigt eftersom det normalt är de mest välinformerade kunderna som uppnår bäst resultat.

Vad skulle du betona som styrkor hos FANUC Iberia som företag, som produkt och som team?
FANUC Iberia har stor förståelse för betydelsen av integratören för kunden och för produkten. I en bransch som vår, plastbranschen, är detta av stor betydelse när lönsamhet har uppnåtts genom att uppmärksamma alla detaljer och göra det ordentligt under varje steg i processen. Här är vi ett riktmärke i vår bransch. Förmågan och erfarenheten att se och omge sig själv med de bästa experterna från varje bransch är tveklöst en av FANUC Iberias styrkor.
Som produkt kan du tydligt se de tekniska framstegen där artificiella intelligensfunktioner dominerar och gör det enkelt att nå fantastiska resultat på ett blygsamt sätt. Teamet är ungt och dynamiskt. De har djupgående kunskaper om utrustningen, vilket hjälper oss att integrera den och anpassa den, oavsett om det handlar om att söka efter prestanda eller anpassning till standarderna, vilket det finns mycket av i vår bransch.