Extrem precision och minskade kostnader i hela värdekedjan

Med tanke på hur viktig säkerheten är för industrin är maximal precision av yttersta vikt för flygplanstillverkarna. Självklart spelar även kostnaderna en stor roll när det gäller att bestämma prioriteringar i värdekedjan. Dessa två faktorer är dock inte ömsesidigt exklusiva. Som den ledande leverantören av fabriksautomationslösningar har FANUC byggt sin verksamhet på just den premissen – att skapa lösningar som levererar det ultimata i repeterbar precision och noggrannhet samtidigt som kostnaderna blir mindre. FANUC tillhandahåller en mängd lösningar som exakt uppfyller detta, från otroligt tillförlitliga CNC-styrsystem som kan köra mycket sofistikerade multi-axel-maskiner, till fleroperationsmaskiner, trådgnistningsmaskiner, formsprutningsmaskiner och lasrar. Robotar kan användas i hela produktionsanläggningen för att strömlinjeforma tillverkningsprocesser och lösa en extremt bred mängd uppgifter. Utrustade med visionssystem och sensorer kan dessa även slutföra jobb som kräver extremt hög precision i mycket höga produktionshastigheter. Sofistikerad Power Motion-teknik möjliggör också styrning av hela produktionslinjer, oavsett om metall, plast eller till och med sammansatta delar som kolfiber, Prepreg eller andra hartskomponenter bearbetas.

Fråga oss om hur vi kan automatisera dina produktionsprocesser nu!

Linjestartsautomatisering

Optimera din värdekedja från produktionsprocessens start med hjälp av FANUCs linjestartsautomatisering. Oavsett om det handlar om förberedelse av material, positionering, värmeformning av delar med formsprutning, verktyg eller praktiskt taget vad som helst, kan alla flygindustriprocesser automatiseras för att förbättra dina produktionsprocesser och sänka dina kostnader. FANUCs programmeringsdosor/teach pendants gör programmering på verkstadsgolvet enkel och minskar konfigurations- och handläggningstiderna avsevärt.

Bearbetning med hög precision

Med sina lösningar strävar FANUC efter att hjälpa dig att uppnå maximal precision i varje steg i produktionsprocessen. Oavsett om det handlar om positionering av delar, nitning, borrning, bearbetning av komplexa arbetsstycken eller smide av tunga komponenter möjliggör FANUCs skräddarsydda lösningar automatisering av till och med de mest krävande arbeten för att uppnå enastående noggrannhet. Ultimat tillförlitlighet, konsekvens och kostnadseffektivitet är navet i hjulet.

Automatiserad hantering och plockning 

Du kan göra stora besparingar genom att automatisera förflyttning av delar, plockning, placering, sortering, maskinbetjäning och test.  Automatisering av uppgifter gör inte bara att du kan optimera dina produktionsprocesser utan även reagera flexibelt på ny utveckling och därmed ligga steget före konkurrenterna. Detta kan förbättras ytterligare med användning av smart visuell igenkänningsteknik och sensorsystem.