Högre produktivitet genom hela värdekedjan

Trots det faktum att automatisering redan är väletablerat i fordonsindustrin kan både OEM och leverantörer inom Tier 1, 2 och 3 fortfarande dra nytta av den kontinuerliga utvecklingen på det här området. Genom att till fullo utnyttja intelligenta lösningar som utformats för att maximera effektiviteten och höja produktiviteten kan företag bibehålla sin lönsamhet och konkurrenskraft under de allt mer krävande marknadsvillkoren. Dessutom gör den höga graden av repeterbar precision hos den här tekniken att leverantörerna kan uppfylla de allt högre standarder som OEM kräver. Oavsett var du befinner dig i fordonsindustrins försörjningskedja kan FANUC erbjuda många olika lösningar som utformats för att optimera dina processer och öka din produktivitet.

Ladda ned broschyren 

Fråga oss om hur vi kan automatisera dina produktionsprocesser nu!

Linjestartsautomatisering

Avpalletering, pålastning och linjeladdning – dessa och många fler frontlinjeprocesser kan enkelt automatiseras med FANUC’s smarta system och skräddarsydda lösningar. Med en kapacitet att hantera nyttolaster på upp till 1 350 kg möjliggörs en mängd scenarier.

Automatiseringsprocesser med robotar

FANUC erbjuder ett stort utbud av lösningar för standardiserade processer som ofta hittas inom fordonsindustrin. Det handlar om allt ifrån anpassade robotar utrustade med avancerade vision- och rörelsestyrsystem för lösningar inom montering, svetsning, sortering, inspektion eller lackering. Ofta är dessa lösningar idealiskt anpassade för att utföra repetitiva uppgifter som kräver höga nivåer av produktionskapacitet, och som kan utgöra en hälsofara för människor. FANUC har alltid en lösning för att förbättra din cykeltid och öka din produktionskapacitet.

Automatiseringsprocesser med CNC:er och maskiner

FANUC ger dig högklassiga CNC:er och maskiner avsedda för produktion av fordonskomponenter och fabriksverktyg. Oavsett om det handlar om borrning, fräsning, gängning, komplex bearbetning, formsprutning eller EDM-trådgnistning så har FANUC en lösning för att förbättra din cykeltid och öka produktionskapaciteten. Extremt pålitlig och utformad för ultimat noggrannhet – FANUC-produkter kan även anpassas till att utföra ett stort urval uppgifter.

Linjeslutsautomatisering

Automatisering av produktionslinjens slut ökar din flexibilitet, gör att du kan reagera snabbt på de trender och utmaningar som är involverade i att tillhandahålla intelligent och säker packning, förvaring och logistik av god kvalitet. Emballering, märkning, packning och pallfyllning innebär ansträngande och monotont manuellt arbete – vilket i stället enkelt kan utföras med automatiserade system för optimerade, kostnadseffektiva resultat.

“Tack vare industrirobotar kan vi automatisera tillverkningsprocessen helt och hållet. Det innebär att vi uppnår 100 % reproducerbarhet för arbetsstycken med avseende på kvalitet och kvantitet. Att använda robotar ger också större flexibilitet när det gäller att införa ändringar på kundens begäran och möjliggör också tillverkning av flera olika delar med en maskin. I dagens tuffa marknadsförhållanden är det utan tvekan en stor fördel och det gör att vi kan reagera på förändringar omedelbart.”

(Andrzej Marcinek, VD och styrelseledamot hos GEDIA Poland Assembly sp. z o.o.)

Tänka utanför ramarna

På FANUC tänker vi kreativt och är experter på automatiseringslösningar. Varför inte låta oss inspirera med innovativa lösningar för att möta behoven i din bransch? Oavsett vad det gäller, kan vi visa på alla tänkbara aspekter av fordonsproduktionslinjen som kan automatiseras.
Vi vet vad som är möjligt, men kan föreställa oss det omöjliga.

Kom igång med din automatisering nu!