Högre produktivitet genom hela värdekedjan

I den hektiska, mycket konkurrensinriktade elektronikindustrin är förmågan att kombinera konsekvent höga kvalitetsstandarder och precision med maximerad produktivitet, låga produktionskostnader och snabba processtider nödvändig. Genom att erbjuda enorm flexibilitet över en stor mängd tillverkningsprocesser gör automatiserade lösningar det relativt lätt att uppnå den här syntesen. FANUCs maskiner har utformats för att leverera extremt repeterbar precision, uppvisa stabil tillförlitlighet och skapa effektivitet som minskar dina kostnader avsevärt. Dessutom ger de dig flexibilitet att svara dynamiskt på marknadens trender och krav. Oavsett om du vill automatisera hela ditt produktionsscenario eller bara en liten del av det har FANUC en lösning som inte bara passar för dina behov utan också hjälper dig att framtidssäkra din verksamhet.

Fråga oss om hur vi kan automatisera dina produktionsprocesser nu

Optimerat ända från start

Optimera värdet i din produktionsprocess med hjälp av FANUCs marknadsledande produkter inom automatisering. Avpalletering, på- och avlastning och linjeladdning – dessa och många fler frontlinjeuppgifter kan enkelt automatiseras med FANUCs smarta systemapplikationer. Fråga oss om hur du kan automatisera och göra dina produktionsprocesser snabbare nu!

”För att kunna styra våra maskiner behöver vi CNC- och drivsystem som garanterar höga prestanda, och som vi kan lita på till hundra procent. Under alla år som vi har samarbetat med FANUC har dessa krav alltid uppfyllts. Vi hade ett fint samarbete på en hög teknisk nivå när vi utvecklade vår nya MultiSwiss-lösning.”
(Lionel Perret, produktchef på Tornos)

Automatisering av processer

Tillverkning och hantering av elektriska delar representerar det känsligaste steget i bearbetningskedjan. Oavsett om det handlar om svarvning med hög precision, hantering av delar eller arbeten som montering, fräsning eller till och med metallytbehandling möjliggör FANUCs skräddarsydda lösningar automatisering av nästan vilket hanteringsarbete som helst. 

Tänka utanför ramarna

På FANUC tänker vi kreativt och är experter på automatiseringslösningar. Varför inte låta oss inspirera med innovativa lösningar för att möta behoven i din bransch? Oavsett vad det gäller, kan vi visa på alla tänkbara aspekter av elektronikproduktionslinjen som kan automatiseras.

Vi vet vad som är möjligt, men kan föreställa oss det omöjliga.
Kom igång med din automatisering nu!