Få ut maximalt av din maskin för elektrisk formsprutning

När det gäller formsprutning är tillverkarnas viktigaste krav konsekvens, repeterbarhet och noggrannhet. Resultatet är högre produktkvalitet och möjlighet till högprecisionsgjutning med konsekventa parameteruppsättningar, som övervakas och styrs av maskinen när de skapats. På så sätt får du samma höga kvalitet varje gång, och eftersom behovet av manuell inmatning minskar så förbättras drift- och cykeltiderna.

Kontakta oss nu

Produktkvalitet är nyckeln

Producera olika typer av delar på samma maskin

Verktygsmakare och tillverkare behöver inte längre olika maskiner för att producera olika typer av delar. Vissa formsprutningsmaskiner är så mångsidiga att de kan tillverka allt från extremt känsliga och exakta produkter, som t.ex. kameralinser, till produkter vars tillverkning kräver stor kraft (t.ex. batterihus).