Avbrottsfri borrning, gängskärning och slipning

Kompakta vertikala fräsmaskiner ger extrem flexibilitet vid en mängd arbetsuppgifter

Förutom avancerade fräsfunktioner kan dagens kompakta fleroperationsmaskiner också erbjuda möjligheter för borrning, gängskärning och slipning. De bästa maskinerna har till och med snabbverktygsväxlare som gör det möjligt att växla mellan fräsning, borrning, gängskärning och slipning på 1,6 sekunder. De bromsas och accelereras extremt snabbt mellan verktygsbytena tack vare högvarviga spindlar. Resultatet är bättre cykeltider och högre produktivitet för tillverkarna. De extremt månsidiga maskinerna konfigureras snabbt, tar lite plats och kan hantera enormt många slags uppgifter.
Kontakta oss nu

Fräsar för utvalda slipningsapplikationer

Vertikala fleroperationsmaskiner är billigare än specialbyggda maskiner, och ger otrolig noggrannhet och tillförlitlighet. De tillhandahåller mycket effektiva lösningar för specialiserade slipningsarbeten inom verktygs-, medicin- och textilindustrin. Kontakta oss, så berättar vi mer.