FANUC POLSKA ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ organizowanej przez MEDIA4BUSINESS wydawcę magazy-nu PRODUCTION MANAGER

Najbliższa konferencja z cyklu Production Manager Meetings ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy
i umiejętności z zakresu współczesnych metod zarządzania produkcją. W trakcie spotkania zostaną zaprezen-towane zasady oraz nowoczesne narzędzia, metody i mechanizmy zarządzania produkcją. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekty praktyczne. W związku z tym w panelu ekspertów znajdą się przede wszystkim praktycy, którzy wskażą innowacyjne drogi do optymalizacji działania przedsiębiorstw.

Organizatorzy konferencji zapowiadają, że w trakcie prezentacji zostaną podane przykłady jednoczesnego wprowadzania transformacji Lean oraz Industry 4.0. Uwaga uczestników wydarzenia zostanie skierowana m.in. na modelową politykę lojalnościową, czyli gospodarowanie kadrami, ich motywowanie i pozyskiwanie. Uczestnicy wspólnie z ekspertami będą zastanawiać się jak uniknąć błędów w zarządzaniu przygotowaniem technologicznym, prototypowaniu i wprowadzaniu nowych produktów na rynek w dobie coraz krótszego ich życia. Ponadto zostaną przedstawione metody zapewnienia wysokich standardów jakościowych w konkret-nych fabrykach, zgodnych z prowadzoną polityką inwestycyjną i normami bezpieczeństwa.

Wspólnie zastanowimy się także nad wzmocnieniem wąskiego gardła oraz optymalizacją przepływu dzięki rozwiązaniom wpisującym się w idee Przemysu 4.0 – inteligentnym robotom współpracującym oraz systemom informatycznym tworzonym na potrzeby analityki predykcyjnej, AI oraz IoT.

Firma FANUC Polska, jako Partner strategiczny cyklu Production Manager Meetings, gorąco zaprasza do udziału w wydarzeniu.

Czas i miejsce spotkania:
NOVOTEL KATOWICE CENTRUM
aleja Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice
26.09.2017r, godzina 8.30-18.00

UDZIAŁ W KONFERENCJI DLA MANAGEMENTU PRODUKCJI I OSÓB USPRAWINAJĄCYCH PROCESY PRODUKCYJNE JEST BEZPŁATNY

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 25 września, 2017 r.

Ilość miejsc jest ograniczona, o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem uczestnictwa jest dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie faksem (61 84 11 754) lub mailem: natalia.stryjak@production-manager.pl

Po wysłaniu zgłoszenia każdy z Uczestników otrzyma potwierdzenie udziału droga mailową.