Oprogramowanie CNC — narzędziaDostosuj swój system CNC

Funkcje i narzędzia

Firma FANUC ma w ofercie ponad 250 funkcji i narzędzi komputerowych — asortyment obejmuje rozwiązania przeznaczone do wszelkich możliwych zastosowań CNC. Pozwalają one na łatwiejszą obróbkę skrawaniem i umożliwiają uzyskanie krótszych czasów cyklu, wyższej jakości powierzchni, podniesienie wydajności operacyjnej i poprawę bezpieczeństwa operatora.

MT-LINKi - CNC Data Collection Software for PC

MT-LINKi is a PC software that connects machines in the factory by collecting, managing and making various information about the machines visible. Not only can it connect machines with FANUC CNC’s, but also other peripheral devices (like PLC’s etc.) In addition it contributes to make the machine IoT ready. Information from various sensors can be connected and data can be collected.

Download Flyer 

Narzędzia programowe FANUC do programowania na miejscu w warsztacie

MANUAL GUIDE i

Aplikację FANUC MANUAL GUIDE i zaprojektowano tak, aby pomagała zredukować czas od sporządzenia rysunków technicznych do uruchomienia produkcji. Aplikacja wykorzystuje ergonomiczny interfejs użytkownika i przyjazne ikony. Użytkownicy mogą również korzystać ze wspomaganego i interaktywnego programowania cykli obróbki, łatwego programowania wytwarzania części i funkcji symulacji.

TURN MATE i

FANUC TURN MATE I upraszcza programowanie obróbki części, zwiększa produktywność i uniwersalność centrów obróbczych. Aby zaprogramować obróbkę części, używając interaktywnego oprogramowania, nie trzeba znać języka G code ISO. Wszystko można wykonać, korzystając z łatwego interfejsu ekranowego.

Rozwijanie narzędzi oprogramowania firmy FANUC

NCGuide do celów programistycznych

Stwórz najlepsze środowisko do tworzenia oprogramowania do systemów CNC firmy FANUC: NCGuide dodaje logikę drabinkową do karty PMC, funkcje symulowania sygnałów dla maszyny oraz wsparcie standardowego panelu obsługi FANUC. W połączeniu z innymi narzędziami FANUC przeznaczonymi do tworzenia oprogramowania, takimi jak FANUC LADDER III, FANUC PICTURE, C Language Executor oraz MACRO EXECUTER, tworzą bogatsze środowisko programistyczne niż faktyczna obrabiarka CNC.

Pobierz katalog

FANUC Ladder-III

FANUC LADDER-III to standardowy system programowania do tworzenia, wyświetlania, edytowania, drukowania, monitorowania i debugowania programów wykorzystujących język drabinkowydo kart PMC, układów sterowania CNC. Program współpracuje z aplikacją NCGuide na jednym lub kilku komputerach i łatwo komunikuje się z układem sterowania CNC za pośrednictwem sieci Ethernet.

Kompilator i biblioteka języka MACRO

Zaawansowany interfejs języka programowania do sterowania obróbką lub zarządzania maszyną. Funkcja Macro Executor konwertuje, wczytuje i wykonuje wszystkie niestandardowe programy oparte na makrach (makra w języku P-CODE) do języka F-ROM (dla pamięci flash w obrabiarkach CNC). Zalety tego języka to m.in. szybkie wykonywanie kodu, największe bezpieczeństwo programów, łatwe wywoływanie procedur oraz rozszerzenie standardowego zestawu funkcji sterowania obrabiarką CNC.

Biblioteka języka C dla narzędzia C-Language Executor

Używanie zaawansowanego języka programowania C-Language Executor do celów obróbki skrawaniem lub zarządzania maszynami umożliwia projektowanie dostosowanych ekranów CNC, funkcji i programów, a także efektywnych interfejsów interakcji człowieka z maszyną (HMI). Umożliwia także dodawanie nowych funkcji CNC i funkcji sterowania maszyną napisanych w języku C, a także modyfikowanie programów Macro, aby dostosować je do ewolucji maszyny i rozwoju produkcji.

FANUC Picture

Aplikacja FANUC Picture pozwala łatwo tworzyć niestandardowe ekrany obsługi i HMI do skomplikowanych procesów oraz zawiera wszystkie funkcje i rozwiązania współczesnych narzędzi do projektowania interfejsów HMI. Obsługuje obiekty, animacje, dane i wielojęzyczność. Zawiera wbudowany język makr służący do wykonywania procedur uruchamiających zadania. Ekrany są kompilowane i zapisywane do pamięci Flash ROM układu sterowania CNC (FROM) i renderowane bezpośrednio przez ten układ, bez wykorzystywania systemu operacyjnego Windows® ani środowiska wykonawczego. Aplikacja zmniejsza liczbę błędów obsługi, upraszcza pracę operatora, zwiększa produktywność oraz ułatwia sterowanie maszyną i procesami.

Biblioteka protokołu FOCAS

Protokół FOCAS pozwala tworzyć spersonalizowane funkcje i aplikacje w środowisku systemu Windows® oraz modyfikować programy oparte na makrach zgodnie ze zmieniającym się parkiem maszynowym i specyfiką produkcji. Biblioteka protokołu FOCAS umożliwia interakcję między komputerem a układem sterowania CNC FANUC. Zawiera wszystkie zasoby potrzebne do tworzenia aplikacji systemu Windows®, a do komunikacji z układem CNC wykorzystuje standardowy interfejs Ethernet lub HSSB (światłowodowy).

Narzędzie do konfigurowania wbudowanej funkcji kontroli zakłóceń 3D

Ta aplikacja systemu Windows® umożliwia konfigurowanie wbudowanej funkcji kontroli zakłóceń 3D z serii 30i/31i na komputerze PC. Narzędzie upraszcza zarządzanie projektami 3D, ułatwia tworzenie kształtów 3D, umożliwia szybszą konfigurację i uruchamianie oraz bardziej efektywne zarządzanie wieloma maszynami i projektami.

FANUC SERVO GUIDE

FANUC SERVO GUIDE jest aplikacją systemu Windows® przeznaczoną do szybkiego i łatwego optymalizowania serwonapędów, wrzecion i osi. Po podłączeniu do systemu CNC przez sieć Ethernet tworzy zintegrowane środowisko do testowania programów i ustawiania parametrów oraz pomiaru danych wymaganych do regulacji serwonapędu i wrzeciona.

Narzędzia dla użytkowników FANUC

Program Transfer Tool

Program Transfer Tool pozwala zarządzać programami części, odsunięciami narzędzi, wartościami makr niestandardowych, odsunięciem punktu początkowego obrabianego przedmiotu i narzędziami za pomocą systemu Microsoft Windows®. Łączność z komputerem, pamięcią CNC lub serwerem danych zapewnia łącze Ethernet.

Funkcja wyświetlania ekranowego CNC (SDF)

FANUC SDF to nasze najlepsze narzędzie do konserwacji i konfiguracji otwartych systemów CNC. Umożliwia ono uzyskanie dostępu do ekranu CNC z komputera, co pozwala łatwo tworzyć wygodne narzędzia do zdalnej konserwacji. Do połączenia służy HSSB lub Ethernet.