В съответствие с най-високите изисквания

Тъй като при производството на медицински изделия понякога на карта е заложен човешкият живот, качеството, надеждността и повторяемостта са от огромно значение. Независимо дали процесите ви включват машинна обработка с ЦПУ или роботи-манипулатори, навсякъде се прилагат едни и същи строги стандарти. Изградено около най-надеждните в света ЦПУ, всяко решение на FANUC е проектирано да отговаря точно на тези изисквания, като осигурява максимална прецизност и невероятна точност на повторение. Освен това, тъй като производството на медицински изделия често поставя трудни задачи, като например решаването на проблеми, свързани с газ и вискозитет, които намаляват качеството на прозрачните продукти при шприцоването, или скъсвания на нишката, които забавят производството на прецизни инструменти с помощта на нишкова електроерозийна обработка, FANUC разработи широк спектър от решения, предназначени специално за справяне с такива проблеми. Резултатът са не само изключително високи нива на повторяемост, но и подобрени времена на цикъл, по-добра производителност и по-ниски оперативни разходи.

Попитайте ни как да автоматизирате производствените си процеси сега!

В лицето на FANUC определено имаме надежден експертен партньор.

(Михаел Лайболд, технически ръководител, Leibold & Amann)

Оптимизираниотсамотоначало

Оптимизирайте веригата си за създаване на добавена стойност още от самото начало на производствения процес с помощта на автоматизация на поточната линия от FANUC. Депалетизиране, натоварване, захранване на поточната линия или термоформоване на опаковката – много задачи в медицинската промишленост могат лесно да се автоматизират. Съобразявайки се с конкретните изисквания на деликатните среди, ние предоставяме индивидуални решения за безопасни процеси в медицинската промишленост.

„Зауправлениетонамашинитенисенуждаемот ЦПУ и задвижващисистеми, коитогарантиратвисокапроизводителност и накоитоможемдаразчитамена 100%. Презвсичкитегодининасътрудничествотони с FANUC тезиизискваниябяхаизпълняванинапълно. ПосъщияначинзановотонирешениеMultiSwissсисътрудничихменатехническоравнище в духнаистинскопартньорство.“
(ЛионелПере, продуктовмениджърнаTornos)

Високопрецизна обработка

Производството и обработкатанависокотехнологичнимедицинскиизделияпредставляватзначителнопредизвикателствозапроизводителите. Обхващащивсичко – отшприцоване, обработканамашини с ЦПУ, нишковаелектроерозийнаобработкадозадачи с взимане и поставяне, сортиране и опаковане – персонализиранитерешенияна FANUC позволяватдасеавтоматизирапочтивсекимислимпромишленпроцес. Товавключварентабилнирешениязависокопрецизнимикропродукти, специалнипокрития, приложения в чистипомещения и многодруги. Излишно е даспоменаваме, черешениятаниизцялосъответстватнахигиеннитеразпоредби и стандартитезачистипомещения.

Краят на линията не е краят на процеса

Автоматизирането на края на производствената ви линия не само предлага намаляване на разходите, но и решава проблемите със здравето и безопасността на работниците, тъй като вече не е необходимо те да вдигат тежки и потенциално опасни детайли. Освен това всички процеси по опаковане, етикетиране, пакетиране и палетизиране изискват изморителна и монотонна ръчна работа, която може да бъде оптимизирана с помощта на автоматизирани системи.

Нестандартниидеи

Ниевъв FANUC мислимкреативно – и смеексперти, когатостававъпросзаавтоматизиранирешения. Позволете ни да ви вдъхновим с иновативните решения, проектирани така, че да отговарят на потребностите на отрасъла ви. Без значение какъв е той, ние ще ви покажем точно как можем да автоматизираме производствената ви линия за метални листове.

Запознатисме с всичкивъзможности, носмеспособнинаневъзможното.

Започнете с автоматизацията още сега!