По-високапроизводителноствцялатаверигазадобавяне настойност

Автоматизирането на съоръженията ви за изработка на метални листове е по-лесно, отколкото смятате. FANUC предлага широка гама от интелигентни решения, чиято цел е да открият възможностите, с които разполагате, и да повишат производителността ви, независимо от размера на вашият бизнес. С две думи, предимствата на автоматизацията са по-добро качество, висока продуктивност и по-ниски разходи. В допълнение, интелигентната автоматизация ви предоставя гъвкавостта, която ви е необходима да реагирате бързо на съвременния променящ се и все по-конкурентен пазар. Независимо от това колко трудно смятате, че е вашето приложение или процес, можете да бъдете сигурни, че FANUC разполага с решение за подобряването му, което да задържи бизнеса ви пред конкуренцията.

Попитайте ни как да автоматизирате производствените си процеси сега!

Автоматизиране на деликатни процеси

Автоматизиране на края на линията

„С инсталирането на новия робот на FANUC надеждността се подобри значително. Забелязваме разликата при по-големи количества произведени единици.“
(Беат Ленхер, ръководител на обслужването и поддръжката в Hoffmann Neopac, Швейцария)

Нестандартниидеи

Ниевъв FANUC мислимкреативно – и смеексперти, когатостававъпросзаавтоматизиранирешения. Позволете ни да ви вдъхновим с иновативните решения, проектирани така, че да отговарят на потребностите на отрасъла ви. Без значение какъв е той, ние ще ви покажем точно как можем да автоматизираме производствената ви линия за метални листове.

Запознатисме с всичкивъзможности, носмеспособнинаневъзможното.

Започнете с автоматизацията още сега!